T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kurumsal Kalite Politikası Paylaşım Toplantısı

29/01/2019 11:43:38 - 29/01/2019 11:44:44 - 9240 Okunma

Üniversitemiz kurumsal kalite politikası kapsamında Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörlüğü'nce yürütülen; kurumsal kalite politikası çalışmalarının paylaşımı ve devam eden uygulamalara ilişkin bilgilendirmeye yönelik Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu akademik personeliyle 28.01.2019 tarihinde saat:13:30'da bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Paylaşım toplantısında, Kalite Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali MÜLAYİM üniversitemiz yönetim ve organizasyon alanında yürütülen kurumsal kalite dokümantasyonun geliştirilmesi süreçleri paylaşımını yaptı. Eğitim-Öğretimi Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Alaettin İŞERİ, ülkemizde yükseköğretim alanı kalite politikasının; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yönetim-organizasyon ve toplumsal gelişime katkı olarak dört alanı içerdiğini belirtti. Bu kapsamda üniversitemizde kurumsal eğitim-öğretim politikası kapsamında yürütülen; eğitim-öğretim kalite güvence sistemi, program yeterliklerinin güncellemesi, ortak seçmeli dersler programı, çift anadal ve yandal programı, iç paydaş memnuniyeti araştırması raporları ve kurumsal kalite güvence sistemine ilişkin çalışmaların kapsamını tanıttı. Bu tanıtıma bağlı katılımcılarla görüş alışverişi ve süreç uygulamaları konuşuldu.

KALİTE

Facebook Twitter Google Plus
FOTO1
FOTO2
FOTO3
FOTO4
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.