T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güz Y.y. Tek Ders Sınavı

22/01/2020 14:17:16 - 24/01/2020 14:17:16 - 2978 Okunma

* Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler ve bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla 12.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak olan tek ders sınavına girebilir.

    * Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin başvuru dilekçelerini 10.02.2020 Pazartesi günü saat 17:30 a kadar Müdürlüğümüze ulaştırması gerekmektedir. Dilekçelerini fax yada mail yolu ile gönderen öğrencilerimiz de sınavdan önce dilekçelerinin asıllarını Müdürlüğe teslim etmesi gereklidir. Dilekçenin aslının evrak kayıt bürosuna teslim edilmesinden öğrencilerimiz sorumludur.

*  Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

* Öğrencilerimiz Tek Ders Sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az CC (65) notu alması gerekmektedir.

* Tek ders sınavına girecek öğrencilerden Güz Dönemi harcını yatırmamış olan öğrencilerin harcını yatırması gerekmektedir.

* Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

* Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz.

* Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

Tek Ders

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.