T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yayın Alt Komisyonu

YAYIN ALT KOMİSYONU
Öğr. Gör. Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ BAŞKAN
Öğr. Gör. Cem SÖKMEN ÜYE
Öğr. Gör. Adalet CANLI AKBAŞ ÜYE
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.