T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (Adek)

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK)

Yrd. Doç. Dr. İskender GÜMÜŞ (Müdür)       Başkan

Yrd. Doç. Dr. Berna DÖMBEKCİ ÖZÇELİK     Üye

Yüksekokul Sekreteri Bülent YAVUZ                  Üye

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.