T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm Başkanları

BÖLÜM BAŞKANLARI

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı                                               Dr.Öğr.Üyesi Cemal ÇEVİK

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı                                                                 Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ      

 Dış Ticaret Bölüm Başkanı                                                                            Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BİLİR

Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başkan V.                                       Öğr. Gör. Dr. Kader AKDAĞ SARI

Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan V.                                                         Öğr. Gör. Ferit DEMİRBAY

Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Başkan V.           Öğr. Gör. Fatih SÖĞÜT

                                                             

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.